תמיכה ויצירת קשר

אנו מזמינים אתכם להצטרף לפרויקט 'גיבורים'

מעגלי השפעה:

מסע פרסום
גלובלי

העצמת הקהילה היהודית העולמית

יצירת נרטיב גבורה
לעם ישראל

תמיכה
במשפחות שכולות

יצירת קשר

תמיכה בפרויקט

תמכו ביצירת חווית התוכן 'גיבורים', והצטרפו אלינו בעיצוב מחדש של הנרטיב שלנו כדי לשרת יחד את ארבעת מעגלי ההשפעה. כמלכ"ר, פרויקט 'גיבורים' יכול לספק את כל המסמכים הנדרשים לתורמים, לפי סעיף 46 (ישראל) או 501c3 (ארה"ב). בנוסף, כל ההכנסות מהפצת השירים נתרמים לקורבנות המלחמה ותושבי העוטף, מעצבים את הפרויקט כמערכת בת קיימא.

אנו מזמינים אותך להדהד את מסרי הפרויקט דרך הפלטפורמות שלך, מכיוון שאנו שואפים בסופו של דבר לשינוי תפיסה גלובלי. שיתוף הסיפורים מאפשר לנו לקחת חלק במעשה הגבורה עצמו, שכן המעשה לעולם אינו מסתיים כל עוד אנו מהדהדים אותו, ומאפשר לגיבורים לחיות לנצח.
אנו מאחלים לך לקחת חלק ברגע משמעותי זה בהיסטוריה של עמנו, ולהצטרף למאמצים שלנו שיביאו בהמשך לתפיסה החדשה המאוחדת: המשמעות של להיות יהודים, זה להיות גיבורים.

פניות כלליות

© 2024 PROJECT HEROES. ALL RIGHTS RESERVED

Scroll to Top